Over de HTFC

De Haaksbergse Toer- en Fietsclub (de HTFC), opgericht op 14 december 1979, is voortgekomen uit een groepje fietskameraden, dat elkaar elke zondagmorgen ontmoette bij de toenmalige rijwielzaak van Ben en Annie Lohuis aan de Eibergsestraat in Haaksbergen. Anno 2020 is de HTFC een volwassen vereniging met bijna 500 enthousiaste leden. 

Fietsen kun je uiteraard prima alleen, maar je komt er al gauw achter dat het fietsen met een groep veel leuker is. Het fietsen in clubverband stimuleert je om daadwerkelijk te gaan fietsen, ook als het weer wat minder mooi is. Bovendien kom je met de club op plekken waar je zelf nog nooit gefietst hebt. Menig lid heeft z’n eigen omgeving pas goed leren kennen dankzij de HTFC!

De HTFC wil een fietsclub zijn waar leden in de leeftijdscategorie van 6 – 99 jaar een sportieve uitdaging kunnen vinden op recreatief niveau. Dit doet zij door fietsgroepen te creëren die op verschillende niveaus fietsen en door het organiseren van, en deelnemen aan verschillende tochten. Zo is er voor jong en oud, getraind en ongetraind, een uitdagend aanbod. De HTFC kiest bewust voor het toerfietsen en niet voor het wedstrijdfietsen omdat we veel waarde hechten aan het sociale- en gezelligheidsaspect van de club. Wel is het zo dat er op een racefiets of mountainbike gefietst wordt en niet op een stads- of elektrische fiets om het sportieve karakter van de club te onderstrepen.

Veiligheid is een wezenlijk aspect bij de fietssport. De leden van de HTFC gaan op sportieve wijze uitdagingen aan, rekening houdend met elkaar, overige deelnemers aan het verkeer, en de natuur om ons heen. De HTFC wil uitdragen dat de fietssport een sociale sport is waarbij zorg wordt gedragen voor het welzijn van alle betrokkenen.

Fietsen is een gezonde, milieuvriendelijke sport die mogelijkheden biedt om te genieten van en waardering te krijgen voor de natuur om ons heen. De club ziet het als haar maatschappelijke taak om het fietsen en de fietssport te promoten en te faciliteren in de regio. Het realiseren en onderhouden van een vaste MTB route en het organiseren van de Avond Fiets 4 Daagse zijn concrete voorbeelden hiervan.

De HTFC vindt het belangrijk dat haar leden elkaar niet alleen tijdens het fietsen maar ook daarbuiten kunnen ontmoeten. Na iedere clubtocht wordt de mogelijkheid geboden om met elkaar koffie te drinken. Lief en leed kan zo met elkaar gedeeld worden.

We hopen dat je na het lezen van deze tekst en het bekijken van de website enthousiast bent geworden over het toerfietsen. In ieder geval ben je van harte welkom bij de HTFC voor een maandje proefrijden. Mocht je daarna lid willen worden dan hopen wij dat je net zo verslingerd raakt aan het toerfietsen als wij het al jaren zijn!

Ben je overtuigd? Word lid!

Graag tot ziens bij de HTFC, de club waar een sportieve uitdaging en gezelligheid elkaar ontmoeten!

Namens het bestuur,

Han Ditzel, voorzitter HTFC