Nieuws van het bestuur (augustus 2023)

Het bestuur heeft op 28 augustus j.l. weer vergaderd. Het onderstaande willen we met jullie delen.

Van de bestuurstafel:

  • De huidige statuten van de HTFC worden vergeleken met het statutenmodel dat de NTFU verstrekt. De verschillen zijn niet groot. Eventuele aanpassingen worden voorbereid.
  • De fietstrainingen voor dames door Agnes Loohuis en de mtb-trainingen door Alexander Fianke lopen goed. Beide trainers hebben aangegeven zich ook in de toekomst vrijblijvend voor deze trainingen in te willen zetten. Het bestuur is blij met deze ontwikkeling.
  • Gebleken is dat de toekomst van onze Twentse en Sallandse Heuvelen Tocht in de huidige vorm als NTFU-toertocht er niet florissant uitziet. Het blijkt te moeilijk voldoende vrijwilligers te vinden om de tocht verantwoord te kunnen organiseren. Daarnaast is de deelname van mensen buiten de vereniging minimaal. Het bestuur gaat bekijken of het evenement in een andere vorm gegoten kan worden. Denk bijvoorbeeld aan algemene openstelling voor fietsliefhebbers, met een aankondiging via Rond Haaksbergen en een open inschrijving.

Dit komt eraan:

  • Een gouwe ouwe: de barbecue aan het eind van het zomerseizoen voor de leden. Dit jaar op zondag 24 september.
  • De Kikvoschtocht wordt dit jaar weer als clubtocht verreden en is voor mtb-ers en gravelbikers.
  • Hennie Stokkink heeft zich aangemeld voor het programma De Fietsclub van RTV Oost (https://www.rtvoost.nl/de-fietsclub). We hopen op een mooie uitzending.

Belangrijke data:

  • Afsluiting zomerseizoen met BBQ, zondag 24 september 2023
  • Kikvoschtocht (clubtocht), zondag 8 oktober 2023
  • Oliebollentocht, zondag 31 december 2023
Nieuws Overzicht