Overzicht Ereleden en Leden van Verdienste

Hieronder zijn de leden weergegeven die zich op een bijzondere manier hebben onderscheiden voor de vereniging. Daarnaast kan de procedure worden bekeken waarop ereleden en leden van verdienste worden benoemd. 

Overzicht Ereleden

Naam    Benoemd op:
Barend Morsinkhof    Voorjaar 2022
Dick Sengers    Voorjaar 2012
Henk Vogel    Voorjaar 2011
Frans van Duist Voorjaar 1994

Overzicht Leden van Verdienste

Naam Benoemd op:
Albert Zwartjens    Najaar 2012
Ben Lohuis Najaar 2009
Johan Weegerink Voorjaar 2006
Freddy Liebrand Najaar 2004
Joop Temmink Najaar 2004

 

Downloads: