Uitbreiding van de website

De website is uitgebreid met een aantal nieuwe menukeuzes:

  • Voorraad kleding: Binnen de HTFC is er nog een voorraad kledingstukken. De pagina met de actuele voorraad is via de kleding pagina te benaderen. 
  • Ereleden en leden van verdienste: Er is een overzicht van de huidige ereleden en leden van verdienste. Tevens is het protocol te downloaden waarin de procedure en voorwaarden beschreven zijn om leden voor te dragen voor een van deze eretitels. De pagina is te benader via de menukeuze "HTFC"
  • Algemene ledenvergadering: De notulen van de algemene ledenvergadering en de jaarverslagen van de afgelopen 5 jaar zijn via deze pagina te downloaden. De informatie 

 

Nieuws Overzicht