Nieuws van het bestuur (maart 2024)

Het bestuur heeft op 25 maart j.l. weer vergaderd. Het onderstaande willen we met jullie delen.

Van de bestuurstafel:

  • De Lionsclub heeft de HTFC MTB-jeugd als te ondersteunen doel gesteld voor haar jaarlijkse aspergeboxactie. Een heel fijn intiatief. Check het artikel hierover.
  • Ons oud-lid Albert de Boer is onlangs overleden. Hier hebben we een 'in memoriam' aan gewijd.
  • In de vorige nieuwsbrief hebben we de HTFC-opstapdag al genoemd. We zijn de plannen voor de invulling verder aan het uitwerken. Met name hoe we hier zo goed mogelijk ruchtbaarheid aan kunnen geven. Heb je ook ideeën hiervoor? Laat het ons weten.
  • Verschillende trainingsactiviteiten zijn weer opgestart. Zie daarvoor het artikel. Ook hebben we kort teruggeblikt op de Gericht Fietsen trainingen. De toercoördinatoren hebben reacties van deelnemers gepeild en ze gaan kijken of er verbeteringen zijn aan te brengen in de routes en trainingsprogramma's.
  • De ALV komt er weer aan. Voor en door de leden, dus het is belangrijk dat je daarbij aanwezig bent. Noteer de datum alvast in je agenda: donderdag 16 mei 2024.

Andere data:

  • Clubmeerdaagse Hameln, weekend 31 mei, 1 en 2 juni 2024
  • HTFC opstapdag, zaterdag 8 juni 2024
  • HTFC in actie voor Alzheimer Nederland, zaterdag 29 juni 2024
Nieuws Overzicht