Nieuws van het bestuur (oktober en december 2023)

Het bestuur heeft op 16 oktober en op 18 december j.l. weer vergaderd. Het onderstaande willen we met jullie delen.

  • We hebben de statuten vergeleken met het standaard statutenmodel van de NTFU. We konden concluderen dat we geen noemenswaardige aanpassingen hoeven te doen aan onze statuten.
  • Binnen het bestuur wordt gediscussieerd hoe we de HTFC beter op de kaart kunnen zetten binnen ons dorp. En ook: hoe trekken we bijvoorbeeld nieuwe leden aan? De NTFU ondersteunt Start2Bike evenementen in het land. Daar kunnen verenigingen zich voor aanmelden, maar dat vergt organisatorisch nog wel het een en ander. We kunnen ook een eigen evenement bedenken om mensen in onze omgeving enthousiast te maken voor fietsen bij de club. We gaan een plan uitwerken voor 'HTFC-Opstapdagen', laagdrempelige, sportieve fietstochten, waarbij iedereen die dat leuk vindt zich kan aansluiten.
  • Er wordt gekeken naar hoe het Gericht Fietsen in 2024 het beste vorm kan krijgen. Hierover volgt later meer informatie.
  • De website is geactualiseerd wat betreft e-bike gebruik binnen groepsverband. In het menu op de website is op twee plekken informatie toegevoegd over het gebruik van elektrische fietsen. Voor de racers hier en voor de mtb-ers hier.
  • Gravelbiken is een vast onderdeel geworden van onze winterfietsactiviteiten. De NTFU heeft hiervoor allerlei informatie verzameld. Ook hiervoor is een artikel is aangemaakt.
  • Er is al het een en ander wereldkundig gemaakt over de Alzheimer Sponsorrit van initiatienemer Gertin Leppink. Het evenement moet verder opgetuigd worden. Een commissie gaat zich hiermee bezig houden. Wordt vervolgd.
  • De contributie gaat in 2024 iets omhoog. De NTFU heeft de tarieven verhoogd. Volgens de NTFU website is de inflatie (CPBI 2022) 10%; de verhoging is ongeveer 5%. De HTFC heeft er een aantal jaar geleden voor gekozen dat er €25,- voor de HTFC meegenomen wordt. Dit bedrag verandert niet. De factuur voor de contributie van 2024 volgt binnenkort.
Nieuws Overzicht