Gravelbiken in een groep

De NTFU heeft nuttige informatie m.b.t. gravelbiken in een groep verzameld op deze pagina. Neem daar eens een kijkje.

Deze basisafspraken worden worden geadviseerd:

 1. Iedereen wordt geacht te fietsen op een goed onderhouden fiets.
 2. Er wordt als groep gereden. Dus samen uit, samen thuis.
 3. Sporters houden een onderlinge afstand van minimaal 3 tot 5 fietslengtes.
 4. Er wordt rekening gehouden met nieuwe sporters in de groep.
 5. De voorste fietsers waarschuwen andere recreanten tijdig en vriendelijk.
 6. Het tempo van de groep wordt bepaald door de minst snelle sporter.
 7. Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is (niet meteen weer vertrekken, gun ook de laatste dat hij of zij op adem komt).
 8. Er wordt altijd met de handen op of bij de remmen gereden.
 9. Je voert niet rijdend, achterom kijkend een gesprek.
 10. Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden.
 11. Niet mobiel bellen (of andere apparatuur bedienen) tijdens het fietsen.
 12. Wees alert en blijf geconcentreerd.
 13. Elke sporter wordt geacht persoonlijke gegevens (identificatie) bij zich te dragen.
 14. Drink en eet op tijd maar wel op een rustig moment.
 15. Bij pech (bv lek) rijdt iedereen naar een veilige plek. Ga, indien mogelijk, van het pad of fietspad af. Er wordt gewacht en geholpen bij de reparatie.
 16. De activiteiten zijn geen wedstrijden (gedrag tegenover andere weggebruikers).
 17. Ga uit van groepen van maximaal 12 personen, maar splits je groep op in kleinere groepen indien nodig (bv drukte op de route, smalle paden).
 18. Bij twijfel over de richting rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk).

Deze tekens in de groep worden geadviseerd:

Communicatie is key! Vooral omdat je zelf goed op moet letten: er zijn geen haaientanden en verkeerslichten die zeggen wie er voorrang heeft. Terwijl het in populaire gebieden erg druk kan zijn met wandelaars, hardlopers en andere fietsers. Het is belangrijk dat iedereen in de groep op de hoogte is van de tekens die je aan elkaar geeft om te waarschuwen voor andere bosgebruikers, om links of rechtsaf te slaan en we Ike tekens je geeft als er iemand lek rijdt. Daarom een opsomming:

Stoppen
De voorrijder steekt zijn linkerarm omhoog en roept "STOP". De groep geeft dit door naar achter.

Weg vrij
De voorrijder steekt zijn linkerarm omhoog, wuift naar voren en roept "VRIJ". De groep geeft dit door naar achter.

Afslaan
De voorrijder steekt zijn arm naar links of rechts en roept "LINKS" of "RECHTS". De groep geeft dit door naar achter. De achterrijder steekt ook zijn arm uit.

Obstakel rechts of inhalen
De voorrijder roept "VOOR". De groep geeft dit door naar achter.

Obstakel links of tegenligger
De voorrijder roept 'TEGEN". De groep geeft dit door naar achter.

Achter elkaar rijden
De voorrijder of achterrijder roept "RITSEN". De groep geeft dit door en geeft ritsers de ruimte.

Ingehaald worden
Word je ingehaald door bijvoorbeeld een fietser of auto dan roept de achterrijder "ACHTER". De groep geeft dit door naar voren.

Rechtdoor
Op de weg wordt deze kreet nog wel eens gebruikt, maar in het bos gebruik je deze term niet. Als er niets gezegd wordt, fiets je rechtdoor.

Problemen
De betrokkene roept "LEK".

Nieuws Overzicht