Terugblik ALV 11-05-2023

Ledenaantal 
Het aantal leden eind 2022 waren er 414; er is een dalende trend waarneembaar. In 2019 waren dit er 460. Het aantal jeugdleden blijft stabiel. In 2022 zijn er helaas twee HTFC-ers overleden, Frans van het Bolscher en Henk ter Avest. Voor beiden is een in memoriam opgesteld dat gepubliceerd is geweest op de website. 

Lief en Leed 
Het bestuur hoort niet altijd of soms laat dat leden een fietsongeluk hebben gehad of ernstig ziek zijn. Daardoor kunnen we vanuit de vereniging geen aandacht in de vorm van kaartje, bezoekje geven. Als je wat hoort, zouden we het op prijs stellen om hierover geïnformeerd te worden. Hiervoor kun je de bestuursleden benaderen.

Avondfiets4daagse 
Bij de Gemeente is aangegeven dat de HTFC niet meer in staat is om de avondfiets4daagse te organiseren. Het verkrijgen van vrijwilligers lukt nog wel, maar leden die dit evenement willen organiseren niet meer. De gemeente gaat kijken of er een vervolg kan worden gegeven.

TKH Sportdag
Op 10 juni a.s. organfseert TKH weer haar 3-jaarlijkse evenement. Zo'n 2500 sporters van TKH zullen aanwezig zijn bij dit bezoek. Voor zowel begeleiding MTB als voor andere activiteiten hebben zich leden aangemeld, waarvoor dank. Op 17 mei a.s. is een vervolggesprek met TKH over indeling e.d.

DVO 
Sinds eind vorig jaar heeft DVO weer een nieuw bestuur. Tot nu waren zij druk bezig met interne zaken, maar het bestuur hoopt binnenkort elkaar te ontmoeten. Een van de agendapunten zal zijn om te bespreken hoe we de kantineinrichting kunnen verbeteren.

Jubilarissen
De jubilarissen van 2021, 2022 en 2023 kregen de nieuwe en fraai ontworpen jubileumgeschenken uitgereikt vanwege hun 25-jarig lidmaatschap.

Doelgroepen en activiteiten
Betrof voornamelijk toelichtingen op de lopende fietstrainingen (damestraining door Agnes Loohuis en MTB-training door Alexander Fianke). Daarnaast was er aandacht voor de (on)mogelijkheden m.b.t. de vaste MTB-route en werd een tipje van de sluier opgelicht van het programma rondom de aanstaande clubmeerdaagse in Bollendorf.

Reisverslag Afrika
Peter Loohuis, Ino Derksen en Jan en Herbert Meijer trakteerden na de pauze op een levendig verslag van hun fietsreis door Rwanda en Uganda aan de hand van kleurrijke foto's en mooie verhalen.

Nieuws Overzicht