Specifieke fietstraining voor dames en MTB-techniektraining

Zoals eerder aangekondigd, willen we twee specifieke trainingen organiseren: een fietstraining voor dames en een MTB-techniektraining.

We willen graag het gevoel van fietsveiligheid voor de dames verhogen. Hiervoor zal Agnes Damhuis trainingen houden op een aantal zaterdagen in de periode van 29 april tot en met 27 mei. Bij voldoende interesse komt er mogelijk een verlenging. De dames die hieraan zouden willen deelnemen, kunnen zich melden bij Agnes Damveld (06-22560637) en/of Mark Schreijer (06-51023402), we voegen je dan toe aan de HTFC Damestraining Appgroep.

Voor de MTB-ers gaan techniektrainingen starten, om de week op de maandagavond. Af en toe zal er een uitje worden gepland naar bijvoorbeeld het Bike Park in Holten. We starten op 8 mei en gaan door tot aan de zomervakantie. Bij voldoende belangstelling kijken we of en hoe we na de vakantie verder gaan.Heb je interesse en wil je je graag aansluiten bij de MTB-techniektraining, meld je dan via Whatsapp bij Alexander Fianke (06-51925996) en/of Mark Schreijer (06-51023402), we voegen je dan toe aan de HTFC MTB-Techniektraining Appgroep.

We hopen op een groot aantal deelnemers voor beide trainingen en wensen de cursisten veel plezier. Op voorhand willen we zowel Agnes als Alexander alvast bedanken voor hun inzet.

Namens het bestuur,
Mark Schreijer

Nieuws Overzicht