Contributieverhoging 2023

De HTFC-contributie ondergaat in 2023 een kleine verhoging. Zoals bekend bestaat de contributie uit drie onderdelen: lidmaatschap van de NTFU, verzekering NTFU en lidmaatschap HTFC. In onderstaande tabel zijn de aanpassingen per soort lidmaatschap inzichtelijk gemaakt. De prijsverhogingen zitten in het NTFU-deel, het HTFC-lidmaatschap blijft ongewijzigd.

Nieuws Overzicht