Beleidsplan 2015 - 2019

Regelmatige rubiek van de voorzitter van de HTFC over nieuws en actualiteiten binnen de club en daarbuiten. Dit forum is voor iedereen toegankelijk, ook voor niet-leden van de HTFC
Gebruikersavatar
webmaster
Beheerder
Berichten: 183
Lid geworden op: wo 12 sep 2012, 16:47
Voornaam: joop
voorvoegsel:
Achternaam: temmink
NTFU nr: 201538
Mijn fiets(en): racefiets: Red Bull
MTB: Rose Thrill Hill

Beleidsplan 2015 - 2019

Bericht door webmaster » vr 19 aug 2016, 10:23

Zo af en toe passeert‘ie even de revue: het “Beleidsplan 2015 – 2019” van onze vereniging. Als bestuursleden van de HTFC hebben we de leuke maar ook uitdagende taak om richting te geven aan de vereniging. We zetten met elkaar en in goede samenwerking met alle coördinatoren en overige vrijwilligers een koers uit en op basis van deze koers nemen we beslissingen om de gestelde doelen zo goed mogelijk te bereiken. Deze doelen staan vermeld in het beleidsplan.

Voor de periode 2015 – 2019 heeft het bestuur o.a. de volgende doelen geformuleerd:
  • Voor 1 januari 2016 is de verenigingsstructuur van de HTFC in kaart gebracht. In het document “Verenigingsstructuur HTFC” staan alle communicatielijnen, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van alle bestuurders en managers van de vereniging vastgelegd.
  • Voor 1 januari 2016 willen we een sponsorcommissie in het leven roepen waarin HTFC-leden zitting hebben met connecties binnen het bedrijfsleven. De commissie heeft als taak het in kaart brengen van expertises en netwerken van leden, het werven van sponsoren en aanvragen van subsidies.
De verenigingsstructuur is zoals bekend in kaart gebracht, gepresenteerd tijdens de voorjaarsvergadering en gepubliceerd op ons forum. Ook is er een sponsorcommissie in het leven geroepen. De commissieleden hebben in samenwerking met onze penningmeester al enkele acties uitgezet om extra inkomsten te genereren voor onze vereniging. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld het jeugd-MTB’en verder vorm gaan geven.

Voor de komende periode staat “vrijwilligersbeleid” hoog op de agenda. Wat ons als bestuur zorgen baart is dat onze vereniging ruim 400 leden telt, maar slechts een klein percentage “actieve” leden kent als het gaat om vrijwilligerswerk binnen bestuur- en/of commissies. (Gelukkig is bij de clubtochten en activiteiten een groot aantal leden bereid om hand- en spandiensten te verrichten. Hier zijn we uiteraard ontzettend blij mee!)

Bestuurs- en commissieleden zijn nodig om een vereniging te besturen. Er zijn mensen nodig die besluiten willen nemen. Door het nemen van besluiten, goede of soms achteraf verkeerde, wordt richting gegeven aan een vereniging. Zo blijft een vereniging in beweging. Een vereniging die stilstaat en zich niet verder ontwikkelt zal onherroepelijk in de problemen komen en uiteindelijk moeten ophouden te bestaan. We zullen ons af moeten vragen welke besluiten we als bestuur moeten nemen om bovengenoemd vrijwilligersprobleem over één of twee jaar op te kunnen lossen. Voor nu blijven we leden persoonlijk benaderen om zo bijvoorbeeld een nieuwe secretaris te kunnen vinden. Tot op heden is dit, na ruim een jaar van leden persoonlijk benaderen, nog niet gelukt.

Gelukkig is onze vereniging op dit moment nog volop in beweging. Zo zijn er ontwikkelingen rondom onze vaste MTB-route in het Lankheet; worden er voorbereidingen getroffen om een clinic te organiseren voor startende fietsers op initiatief van Susanne Bouwhuis en zal het komend jaar verder vorm worden gegeven aan de jeugdafdeling van onze club. Een tweetal HTFC’ ers heeft aangeboden de clubbarbecue te willen organiseren waardoor deze dit jaar weer doorgang kan vinden. (Waarvoor dank!)

Leden die ons bestuur zouden willen versterken als secretaris worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met één van de bestuursleden. De secretaris is namelijk een essentiële schakel binnen het bestuur van een vereniging en kan niet gemist worden! Uiterlijk tot aan de najaarsvergadering zal ondergetekende het secretariaat verzorgen. Daarna zal het secretariaat overgedragen moeten worden: ons bestuur moet uit tenminste vijf personen bestaan zoals de statuten van onze vereniging dit voorschrijven, waarbij het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Mocht het voor of tijdens de najaarsvergadering niet lukken een nieuwe secretaris te vinden dan zou dit vervelende consequenties kunnen hebben. Laten we echter uitgaan van het positieve scenario waarin een HTFC-lid met liefde voor de club en de fietssport op eigen initiatief opstaat en zich de komende drie jaar als secretaris inzet voor onze mooie vereniging.

Met sportieve groet,
Niek Engelbarts
Voorzitter (en aftredend secretaris) HTFC
webmaster htfc
Plaats reactie