Napraten

Naam van de tocht: Aanleg nieuwe MTB track
Plaats: Bos van boer Vedders nabij de Hofweg/Kalkdijk
Datum: 2019-03-14
Schrijver: paul lieven

Aanleg nieuwe MTB track

Waar:   Bos van boer Vedders nabij de Hofweg/Kalkdijk.
Door wie: De onderhoudsgroep MTB-track bestaande uit de volgende actieve leden: Benny L., E. Overbeek, A. Fianke, G. Leferink, T. Wijlens, F. Borghuis, D. Karremans, P. Leenders, D. Sengers, G. Steggink, H. Rouweler, J. Volker, H. Scholten en P. Lieven
Wanneer: Sinds medio februari 2019.

Algemene informatie vooraf:

De “Regio Twente” ontwikkelt in nauwe samenwerking met de Provincie Overijssel, grondeigenaren/beheerders, 14 Twentse gemeenten en wielerverenigingen een aaneengesloten MTB routenetwerk in Twente. De Regio is daarbij “initiatiefnemer” en “projectregisseur”. De gemeenten zijn “projectleider” voor de route in hun gemeente. De Provincie Overijssel is adviseur en medefinancier. De wielerverenigingen zijn “partner” bij de realisering van de individuele routes en verantwoordelijk voor het onderhoud van hun route. Door de regio Twente is een overeenkomst afgesloten met de HTFC voor wat betreft het onderhoud van hun route (zie www.regiotwente.nl).

Onze MTB-route wordt iedere donderdag, weer of geen weer, onderhouden door de hierboven genoemde vrijwilligers. In de categorie “organisaties” waren zij in december 2018 genomineerd als vrijwilliger van het jaar. Dit onderhoud bestaat onder andere uit: reparatie en realisatie van (kom)bochten, aanvullen van zand, blad vrijmaken(o.a. d.m.v. een bladblazer), snoeien, werkzaamheden met de bosmaaier, verwijderen omgevallen en gevaarlijke bomen (indien nodig met de motorzaag), aanleg van TTF’s(zie later), zo mogelijk realiseren van nieuwe tracks, etc.

Op 18 februari van dit jaar hadden wij een zeer constructief gesprek met boer Vedders over de aanleg van een nieuw stuk MTB- track door zijn bos nabij de Hofweg/Kalkdijk. Enkele dagen later konden we al een ongeveer 500-600 meter lange route door dit bos uitzetten en kort daarna is het eigenlijke werk begonnen. Het bos is erg verwaarloosd en is jarenlang gebruikt door recreanten die caravans plaatsten en schuurtjes bouwden. De resten liggen momenteel nog in het bos.

Verder hangen er na een storm van enige tijd geleden, talloze bomen scheef die ook deels verrot zijn. Kortom niet optimaal c.q. gevaarlijk om doorheen te rijden. Sinds medio februari is al erg veel werk verzet. Talloze gevaarlijke bomen zijn weggezaagd en een dikke laag humus is inmiddels verwijderd.

Het werk is geenszins af, kombochten en afwatering moeten nog worden gerealiseerd. Verder is het de bedoeling dat er naast de doorgaande track zogenaamde TTF’s gerealiseerd worden. TTF staat voor “Technical Trail Features” ofwel: moeilijke/uitdagende hindernissen. Deze liggen niet op de doorgaande route maar zijn te bereiken via een bypass. De uitdagende hindernis is voor de minder ervaren MTB-er dus altijd te vermijden via de makkelijker doorgaande route, in MTB vakjargon ook wel de “chicken way” genoemd. Dit project in het bos van Vedders is nogal arbeidsintensief(zie ook de video opnames). We hopen de doorgaande route ergens deze zomer te kunnen openen.

De onderhoudsploeg kan vrijwilligers gebruiken. Het is vrijwilligerswerk, dus onbetaald. Er is wel een onkostenvergoeding (benzinekosten). Verder wordt het benodigde materiaal kosteloos beschikbaar gesteld. Er bestaat geen verplichting om altijd aanwezig te zijn, ons motto is: vrijheid-blijheid. In de pauzes wordt voor koffie gezorgd met altijd wat lekkers.

Diegenen die zich bij ons willen aansluiten kunnen zich melden bij:
Hennie Scholten (06-55558871)
e-mail: henniescholten@kpnmail.nl

Misschien tot ziens,
Paul Lieven.


Hieronder staat een zestal filmpjes over de onderhoudsploeg.

Klik erop om ze te bekijken via YouTube.


Reacties

Wil je reageren op bovenstaand artikel, of heb je iets toe te voegen, vul onderstaand formuliertje in, en doe je verhaal. Geneer je niet.


Naam: dick
Datum: 2019-03-15 20:46:03
Commentaar:

Mooie weergave Paul! Super!