Napraten

Naam van de tocht: Bijeenkomst over fietsveiligheid T1
Plaats: Haaksbergen
Datum: 2018-07-16
Schrijver: andrť boonk

Bijeenkomst fietsveiligheid T1

Afgelopen maandag 16 juli 2018 heeft een groep van 18 personen van Toerders 1 op uitnodiging van de T1 coördinatoren een discussie gevoerd over een aantal onderwerpen die de aandacht vragen in het T1 peloton. De rode draad tijdens deze avond was veiligheid. Onder het genot van een kop koffie werd een aantal thema’s besproken en was iedereen in de gelegenheid om zijn mening te geven.

De algehele conclusie die we met elkaar trokken aan het einde van de discussie was dat we elkaar moeten blijven aanspreken op ons gedrag als dat nodig is. Ieder van ons maakt in al zijn wijsheid wel eens een keuze die niet helemaal goed uitpakt. Als we openstaan voor terugkoppeling over ons gedrag kunnen we blijven werken aan het verhogen van de veiligheid tijdens onze fietstochten.

Hieronder worden de onderwerpen die we hebben besproken puntsgewijs genoemd. De conclusies die daaruit resulteren zullen worden verwerkt in de richtlijnen voor Toerders 1 / Trimmers.

Verkeersregels

Verkeersregels gelden ook voor ons. Dat betekent dat we niet op de rijbaan fietsen als er een fietspad aanwezig is. Het lastige is dat de regels in Duitsland verschillen van die in Nederland. In Duitsland mag je met groepen fietsers groter dan 10 personen gebruik maken van de rijbaan als de situatie dat toelaat.

Het betekent ook dat we bij voorrangskruisingen op tijd onze snelheid aanpassen.

Snelheid

Een breed gedeelde conclusie is dat het dit voorjaar regelmatig veel te hard gaat tijdens de disndagavondtrainingen en de zondag toertochten. Snelheden van 38 km/u die leiden tot een gemiddelde van boven de 34 km/u zijn geen uitzondering meer. Als we te maken hebben met slecht onderhouden wegen of routes met veel draaien en keren, maar ook in deze tijd van hoge ma√Įs, leidt dat sneller tot gevaarlijke situaties. Daarom was de groep het erover eens dat we terug moeten naar een maximum van 36 km/u.

Ritsen

Dit is iets dat we hebben ingevoerd na de cursus wegkapitein van 2 jaar geleden. Bij tegenliggers of achterop komend verkeer wordt dat al goed toegepast. We moeten dat ook gaan doen bij onoverzichtelijke bochten. Als voorbeeld wordt genoemd de bocht richting Lievelde bij het viaduct over de N18.

Koersvrij

Een begrip binnen de T1 groep is het ‚ÄúKoersvrij‚ÄĚ, waarbij de laatste 10 √† 15 kilometer de snelheid omhoog gaat en de gesloten formatie wordt doorbroken met demarrages om maar zo snel mogelijk (en als eerste) bij het eindpunt te komen. Er is geconstateerd dat er de laatste tijd regelmatig rare zwiepers worden gemaakt en dat tijdens deze situaties door sommigen nog met de handjes op het stuur wordt gereden ipv in de beugel of bij de remhendel. Alert reageren is dan niet mogelijk.

Er wordt besloten om het ‚ÄúKoersvrij‚ÄĚ voorlopig te schrappen.

Waarschuwingen

Het gaat hierbij om het geven van commando’s van voor naar achter in de groep en omgekeerd in verschillende situaties. Het is belangrijk dat de commando’s goed worden doorgegeven, met name als er veel wind staat. Verder moeten we oppassen dat we geen schrikreacties binnen de groep veroorzaken bij het geven van de commando’s.

Er wordt geadviseerd om bij het naderen van een afslag naar links of rechts de hand uit te steken boven schouderhoogte, zodat het duidelijk zichtbaar is voor de rest van de groep.

Splitsen

Naast het ritsen hebben we na de cursus wegkapitein ook het splitsen van grote groepen ingevoerd en je ziet dat steeds meer leden dit prettig gaan vinden, omdat het meer rust brengt in de groepen waardoor de veiligheid toeneemt.

Vanaf een groepsgrootte van 15 personen wordt er gesplitst en starten de groepen na elkaar met een afstand van minimaal 100 m (een paar minuten is nog beter). Dat is geen probleem omdat er binnen beide groepen doorgaans genoeg fietsers zijn die de GPS route bij zich hebben.

Eén van de leden kwam met het voorstel om de dinsdagavond training op te delen in een snelle en een langzamere groep. In de vergadering was er echter geen steun voor dat voorstel, mede doordat we teruggaan naar de basis door een maximum snelheid van 36 km/u.

Naast elkaar graag

Je ziet het nog regelmatig: twee fietsers op kop waarvan er √©√©n constant een halve lengte voorligt op de ander. Dat is heel vervelend voor de ‚Äúlangzamere (?)‚ÄĚ fietser en daarnaast ook niet erg sociaal. Als deze situatie zich voordoet is het de bedoeling dat de sterke fietser zijn tempo aanpast aan het tempo van de iets minder sterke fietser, zodat deze ook met plezier op kop kan fietsen en daardoor sterker kan worden.

Rijgedrag bij ritsen en kruisingen/bochten

Nadat er geritst is en na bochten wordt er vaak vol doorgetrokken door de kopfietsers, waardoor de achterste fietsers vol in de beugel moeten om er weer bij te komen. Het is beter om in dat soort situaties even in te houden zodat iedereen in de groep kan aansluiten.

Bij het naderen van onoverzichtelijke kruisingen/splitsingen is het beter om tijdig de snelheid te matigen, zodat de hele groep op tijd kan reageren.

Als we een voorrangsweg naderen, stopt de hele groep en steken we gezamenlijk over, tenzij door de wegkapitein anders aangegeven. E√©nlingen die zich hier niet aan houden, worden gewaarschuwd. We hebben geen afspraken gemaakt wat er moet gebeuren bij herhaalde overtredingen, een idee zou kunnen zijn om een boetepot in te stellen met bv ‚ā¨ 5,- per overtreding.

Beschikbare routes

Er is een veelvoud aan routes beschikbaar, waaruit de coördinatoren hun keuzes maken. De algemene conclusie is dat de routes goed voldoen. Er is genoeg variatie, verschillende afstanden en een mix van vlakke routes en routes met meer hoogteverschil. Routes waarbij het veel draaien en keren is moeten niet worden geschrapt, de snelheid moet worden aangepast aan de aard van de route.

Omdat er bij een aantal toch de behoefte bestaat om af en toe wat sneller te rijden, wordt gekeken of het mogelijk is om periodiek gebruik te maken van de wielerbaan van de Stofwolk in Eibergen.

Afstelling van de helm

Over de helm het volgende:

  • Het is belangrijk dat de helm goed is afgesteld: bandjes mogen niet te los zitten waardoor de helm bij een ongeval zijn functie verliest. Zorg ook dat de helm recht zit: niet te ver naar voren of achteren.
  • Zorg ervoor dat de pootjes van de zonnebril over de bandjes van de helm gaan en niet eronder. Als de pootjes eronder zitten, gaat de bril bij een valpartij minder makkelijk af en kan deze verwondingen in het gezicht veroorzaken.
  • Daarnaast zit er een houdbaarheidsdatum op de fietshelm. Geadviseerd wordt deze na 5 jaar te vervangen. In elke helm is een etiket aangebracht waarop de productiedatum afleesbaar is.
Invulling van de donderdagavond

Deze avond is traditioneel voorbehouden aan de Trimmers, maar de afgelopen jaren fietsen ook vaak Toerders 1 mee. Dat komt ook omdat het aantal Trimmers is afgenomen.

Over de route zijn we het eens. Dit is een vast rondje dat bij iedereen bekend is en er is geen behoefte om deze aan te passen.

Wat betreft snelheden en rijgedrag ligt het wat lastiger. Aan de ene kant moet het een uitdaging blijven om op de donderdagavond mee te gaan, aan de andere kant willen we ook allemaal weer heel thuiskomen.

Het volgende is voorgesteld:

  • Als de groep groot genoeg is, wordt er gesplitst in groepen van max. 6 √† 8 personen. In de voorste (speed) groep zitten de fietsers die de uitdaging zoeken en het niet erg vinden als de boel af en toe op een lint gaat. In de daarop volgende groep(en) (light) wordt in dezelfde formatie gereden als op dinsdag, dus 2 aan 2, en wordt met iedereen doorgedraaid, waarbij de groep bij elkaar blijft.
  • Als er te weinig deelnemers zijn voor 2 of meer groepen, wordt er in 1 groep gefietst volgens het principe van de ‚Äúlight‚ÄĚ groep. Dus 2 aan 2 en iedereen draait mee aan kop, maar in een wat lager tempo dan de ‚Äúspeed‚ÄĚ jongens gewend zijn. Dat betekent dus dat de speed jongens zich moeten aanpassen, vergt een stukje discipline.
  • We hebben afgesproken dat we dit de komende periode gaan uitproberen.

Tot zover.

Dank aan alle deelnemers aan de discussie.

Misschien is het goed om dit soort bijeenkomsten periodiek en ook voor andere toerdersgroepen te organiseren, zodat we elkaar scherp houden en genomen maatregelen kunnen evalueren.

Namens de toercoördinatoren van Toerders 1 en Trimmers,

André Boonk


Reacties

Wil je reageren op bovenstaand artikel, of heb je iets toe te voegen, vul onderstaand formuliertje in, en doe je verhaal. Geneer je niet.


Naam:
Datum:
Commentaar: