Commando's en afspraken

Binnen de vereniging zijn er afspraken tussen het bestuur, de wegkapiteins en toercooördinatoren gemaakt over hoe er gefietst wordt binnen de race afdeling.  Daarnaast wordt er tijdens de ritten ook gebruik gemaakt van een aantal commando's. We vragen jullie om kennis te nemen van de afspraken en commando's alvorens met de HTFC groepen te gaan fietsen. Veiligheid bepaald voor een groot deel het succes van de rit. 

Afspraken omtrent het fietsgedrag:

 • Fietsen in groepen van maximaal 10 personen! Bij 11 of meer personen wordt er dus gesplitst in meerdere groepen!
 • Binnen de bebouwde kom niet harder fietsen dan 25 km/u!
 • Proberen een oversteek te doen met de hele groep. Mocht dit gezien de situatie niet mogelijk zijn wachten we tot de groep weer compleet is alvorens verder te fietsen.
 • Fietsen in clubkleding
 • Tijdens het fietsen met regelmaat doordraaien op kop. Hierdoor wordt iedereen sterker en komt iedereen aan zijn trekken. Per groep, en afhankelijk van het weer en de omstandigheden, kunnen de afspraken over de afstand/tijd alvorens door te draaien verschillen.
 • Als iemand lek rijdt of pech ondervindt, stoppen we met zijn allen en proberen gezamenlijk het probleem te verhelpen.
 • Wegkapiteins zijn opgeleid en getraind en deze hebben het recht om leden aan te spreken op hun gedrag en verantwoordelijkheden. De Wegkapiteins dienen ten aller tijde te worden gerespecteerd!
 • Als er problemen zijn omtrent de beoordelingen door de wegkapiteins, kunnen deze na afloop van de rit besproken worden onder het genot van een kop koffie. We doen dit niet onderweg!
 • Waar nodig tijdig ritsen en achter elkaar gaan fietsen.
 • Wij gedragen ons ten aller tijde gedragen en blijven vriendelijk ten opzichte van onze mede weggebruikers.
 • Van alle HTFC-leden die deelnemen aan fietstochten verwachten wij dat zij zich houden aan de verkeersregels, de gedragscode van de NTFU en de richtlijnen voor de toerdersgroepen. Immers; Veiligheid bepaalt voor een groot deel het succes van een fietstocht.
 • Leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en daarmee gezamenlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van de groep.
 • Van leden verwachten wij dat zij zorg dragen voor elkaar als het gaat om veiligheid, gezondheid en deelname in het verkeer en elkaar daar op aanspreken wanneer dit niet het geval is.

Commando’s onderweg:

Alle commando’s worden doorgegeven in de groep van voor naar achter, en van achter naar voor!

Commando LINKS of RECHTS De voorste rijder roept het commando en steekt desbetreffende hand uit
Commando STOP de voorste rijder steekt een hand op
Commando TEGEN bij rijdend tegemoet komend verkeer. Iedereen ritst of geeft ruimte
Commando VOOR bij het gaan passeren van een stilstaand object en/of het passeren van een fietser c.q. rijdend object
Commando ACHTER bij achteropkomend verkeer. Iedereen ritst of geeft ruimte
Commando VRIJ de voorste rijder geeft dit commando als de weg vrij is en verder gereden kan worden
Commando LEK bij pech of lek. Iedereen rijdt naar een veilige plek bijvoorbeeld een inrit of een brede berm om pech te verhelpen. Blijf niet op de weg staan.
Obstakels op de weg zowel mondeling als in gebaar doorgeven
STOP bord betekend STOPPEN met de hele groep!
RITSEN bij het commando ritsen maakt de rechter fietser ruimte zodat de linker fietser achter hem kan inschuiven