2018: Winnaar fotowedstrijd 2018: De man met de hamer. Maikel!

Fotowedstrijd 2019

Het is weer zomer, en het wordt weer tijd om mooie foto's te maken, met in ons achterhoofd onze jaarlijkse HTFC foto-wedstrijd. Wil je meedoen met deze wedstrijd, en een mooie prijs winnen, maak dan de mooiste foto, met als zichtbaar onderwerp de "HTFC"! Vergeet dus niet je camera mee te nemen tijdens een fietstocht, of maak een foto van je (klein-)kinderen in ons nieuwe HTFC-tenue, m.a.w. wees creatief, en doe mee.

Tijdens de najaarsvergadering (oktober) worden alle ingezonden foto's getoond, en wordt de mooiste foto bekend gemaakt. De winnaar verdient hiermee een bescheiden, maar leuke hoofdprijs.

De spelregels

  • aantal in te zenden foto's is onbeperkt.
  • digitaal inzenden naar de webmaster, met daarbij een korte titel van de foto, en waar en wanneer hij gemaakt is.
  • de inzendtermijn is tot één dag voor de najaars ledenvergadering.
  • foto moet gemaakt zijn na de najaarsvergadering van 2018
  • thema: fietsen en HTFC

We hopen op veel inzendingen en mooie foto's. Succes iedereen.