"Club van 50"

Wat is de "Club van 50"

De “Club van 50” is een groep vrienden van de HTFC die de vereniging een warm hart toedraagt en daarom per jaar - per persoon - € 50,00 doneert. Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt, op voorstel van de “Club van 50”, besteed aan projecten die niet vanuit de normale begroting betaald (kunnen) worden. De “Club van 50”-leden bepalen samen, tijdens de algemene ledenvergadering, welke doelen (projecten) hiervoor in aanmerking komen. De leden kunnen uiteraard ook zelf doelen aandragen.

Wat krijgen de “Club van 50”-leden hiervoor terug?

  • Vermelding van de eigen (bedrijfs)naam op het bord in onze kantine;
  • Een gezellig samenzijn bij jaarlijkse HTFC-BBQ als afsluiting van het (fiets)seizoen;
  • Vermelding op de website van de HTFC;
  • Eeuwige dankbaarheid en roem.

Wie bepaalt wat er uiteindelijk met het gedoneerde geld gaat gebeuren?

Hoewel ieder “Club van 50”-lid voorstellen mag en kan doen, bepaalt het algemeen bestuur van de HTFC uiteindelijk hoe de gelden ingezet zullen worden. Op de jaarlijkse ledenvergadering zal een overzicht van de inkomsten en bestedingen worden gepresenteerd.


CLUB VAN 50 HTFC AANMELDINGSFORMULIER:

Ja, ik wil ook graag lid worden van de Club van 50 bij de HTFC. (In onze privacy-verklaring leest u hoe wij omgaan met uw gegevens.)


Alles ingevuld? Vul dan hieronder het "anti-spam" veld in, en druk op de knop "Verzenden".